Geri dön

Endeavor Insight Makalesi: Girişimcilerin Pazarlara Etkisi

8 Jun 2018 GİRİŞİMCİLİK GLOBAL

Scaleup şirketlerin ve etkin girişimcilerin istihdama ve ekonomik büyümeye katkısını anlamaya ve ölçümlemeye odaklanan Endeavor Insight, yeni makalesinde TUSIAD’ın araştırmasına değiniyor.

Yaklaşık 20 sene önce TÜSİAD, girişimcilik hakkında bir rapor yayınladı. Bu rapor, gelişmekte olan piyasalarda girişimcilerin ekonomiye sağladıkları katkıları yeniden değerlendirmemiz gerektiğini hatırlattı. Girişimciler tarafından yapılan küçük katkılar ekonominin gelişmesini sağlar, yükselen girişimciler çevrelerinin sınırlarını zorlar ve bunun sonucunda ürettikleri inovasyonlarla yoksulluğun azalmasına sebep olabilirler. Gelişmekte olan ekonomiler inovasyona açıktır, girişimciler de bu potansiyeli kullanır. Başarılı girişimciler büyüme potansiyelinden yararlanır ve devletin bir kolu haline gelerek endüstrilere özgü inovasyonları geliştirirler.

Bu rapor aynı anda bir girişimci ekosisteminin nasıl devletin bir parçası haline gelerek çalıştığını 3 ana madde ile açıklıyor:

1) Yerli kaynaklar yeni amaçlar tanımlamak için bir araya getirilebilmektedir.
2) Şu an kullanılan makine ve kaynaklar, maliyet etkin bir büyüme stratejisi ile yeni yöntemlerle kullanılabilmektedir.
3) Girişimciler arasındaki rekabet yarışı finansal modeller, pazarlama stratejileri, ve yenilikçi yaklaşımlar için düşük maliyetli bir deney haline gelir.

Startup’ların küçük boyutları nedeniyle inovatif değişimler daha ucuz, uygulanabilir ve çekicidir. Gelişmekte olan ekonomilerde girişimcilerin sosyal algıları çok önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de örneğin, araştırmalara göre toplumun çoğu girişimcileri sadece daha yüksek bir sosyoekonomik sınıfa girmeye çalışan şahıslar olarak gördüğü ortaya çıktı.

Endeavor Insight’ta yayınlanan makalenin tümünü okumak için tıklayınız.