Geri dön

Burcu Tuzcu

Moroğlu Arseven
Avukat

Hakkında

Burcu ticaret hukukunun her alanında yoğun olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup, özellikle birleşme ve devralmalar, yabancı yatırımlar, şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku, girişim sermayesi ve büyüme sermayesi yatırımları ve melek yatırımlarla ilgili çalışmalar yürütmektedir. Burcu müvekkillere ayrıca yoğun şekilde yolsuzlukla mücadele, uluslararası ekonomik yaptırımlar ve veri koruma gibi alanlarda ve mevzuata uyumluluk süreçleri bakımından destek vermektedir. Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarda enerji, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, sanayi ve üretim, perakende, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde tecrübe kazanmıştır.

Gerek Türk, gerek yabancı müvekkillere çeşitli alanlarda destek sağlamış olup, tecrübeleri arasında özellikle aşağıdaki belirtilen çalışmalar dikkat çekicidir;

Girişim sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılara bilişim sektörü ve internet alanında faaliyet gösteren girişimlere tohum sermayesi, erken dönem ve büyüme sermayesi yatırımlarında hukuk danışmanlık verilmesi;
Enerji, telekomünikasyon, bilişim, gayrimenkul, inşaat, otomotiv, sağlık, turizm ve yeme-içme dahil çeşitli sektörlerde kapsamlı ve kompleks birleşme devralma işlemlerinde alıcı tarafta gerek finansal, gerek stratejik yatırımcıların ve satıcı tarafta Türk ve yabancı şirketlerin temsil edilmesi ve hukuk danışmanlığı verilmesi;
Uluslararası müvekkillere, topluluk çapında uyguladıkları yolsuzlukla mücadele politika ve programlarının yerel uyumlaştırma süreçlerinde ve bu politika ve programların uygulanması sırasında hukuki destek verilmesi;
Halka açık ve kapalı şirketlerin de yer aldığı büyük şirketler topluluklarının kurumsal yeniden yapılandırma projeleri çerçevesinde hukuk danışmanlığı verilmesi;
Burcu yoğun faaliyet gösterdiği birleşme ve devralmalar, yolsuzlukla mücadele, haksız rekabet ve veri koruması gibi alanlarda sadece hukuki destek sağlanması değil, aynı zamanda müvekkilerin üst düzey yöneticilerinin tabi tutulduğu hukuk eğitimlerinin hazırlanması ve sunumu konusunda da engine tecrübe sahibidir. Burcu ayrıca Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu çeşitli üniversitelerde sözleşme yönetimi, müzakere teknikleri, alternatif uyuşmazlık çözümleri ile girişimcilik ve erken dönem yatırımlarında hukuki konular gibi çeşitli başlıklar altında misafir eğitmen olarak ders vermiştir.

Burcu tanınmış uluslararası yayın kuruluşlarının pek çok yayınında Türkiye’yi ilgilendiren meselelerle ilgili olarak ve çevrim içi mesleki yayın mecralarında sayısız hukuki yayınlar yapmış ve makaleler yayınlamıştır.

Burcu, girişimciler ve başlangıç sermayesi şirketlerine Endeavor Türkiye ve G3 Girişimcilik Forumu’nda mentorluk vermektedir. Pek çok sivil kuruluş örgütünün çalışmalarına mesleki alanlarda destek verdiği gibi, TÜSİAD nezdindeki Şirket İşleri Çalışma Grubu’nun uzman hukukçu olarak katkı sağlamaktadır. Ayrıca Common Purpose Türkiye’de yılından beri Yönetim Kurulu üyesi, Endeavor Türkiye’de ise Denetim Kurulu üyesi olarak görev yürütmektedir.