Geri dön

Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün

SRP Legal
Kurucu

Hakkında

TÜRKÇE: 

Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün Teknoloji, Teknoloji, Medya ve Haberleşme Hukuku, Finansal Teknoloji Hukuku ve Ticaret ve Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku ve Veri Koruması ve Gizliliği Hukuku alanlarında geniş bir tecrübeye sahiptir. Dr. Öngün, İstanbul’da bulunan SRP-Legal Hukuk Ofisi’nin kurucusu ve yönetici ortağıdır.

Dr. Öngün ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi’nde misafir Öğretim Üyesidir. Dr. Öngün aynı zamanda, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku kitabının da yazarıdır. Uygulamalı Rekabet Hukuku Kitabının Fintek Sektör Oyuncularının Bankalar ile Rekabeti Bölümünün yazarıdır, Hüseyin Hatemi’ye Armağan adlı kitabın Veri Koruma Hukuku Bölümünün yazarıdır. Ayrıca, 2019 yılında gerçekleştirilen 2. Ulusal Blockchain Çalıştayı’nda Blockchain ve Veri Koruma Yasası üzerine bir akademik makale yayınlayıp sunmuştur.

Dr. Öngün, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Danışmanıdır. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku Çalışma Grubu Başkanı, Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) Yürütme Kurulu üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) FinTech Sektör Meclisi Üyesi, Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Danışma Kurulu Üyesi, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Kurucu üyesi ve Etik Kurulu üyesi, International Women Forum (IWF) Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve International Association of Privacy Professionals (IAPP) üyesi, Endeavour Türkiye’nin mentoru ve FintechTime Dergisinin Danışma Kurulu Üyesidir.

Dr. Öngün, SRP-Legal’i kurmadan önce, Turkcell Grup’ta 10 yılı aşkın bir süre çalışmıştır. İki sene boyunca Turkcell Superonline’da Hukuk ve Regülasyon Stratejileri Genel Müdür Yardımcılığı ve bundan önce ise Turkcell Grup’ta 8 sene boyunca Regülasyon Politikaları Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Günümüze kadar Turkcell’deki görevi de dahil olmak üzere çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve regülasyon strateji danışmanlığı sağlamış ve lisanslama, mevzuat ve uyum gibi çok farklı konularda tecrübeli hale gelmiştir.

SRP-Legal kapsamında, Dr. Öngün müvekkillerine sadece hukuki konularda değil aynı zamanda regülasyon stratejileri konusunda da danışmanlık vermektedir.

Dr. Öngün, TED Koleji’ndeki eğitimini tamamladıktansonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi ve London School of Economics’de yürüttüğü çalışmalar ile Yüksek Lisansını (LL.M.) da Rekabet Hukuku üzerine yapmış olup İstanbul Üniversitesi’nde Veri Koruma ve Gizliliği konusunda doktora yapmıştır. Dr. Öngün aynı zamanda Turkcell Grup için özel hazırlanmış olan Koç Üniversitesi Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

 

ENGLISH:

Att. Dr. Cigdem Ayozger Ongun, has extensive experience in Technology, Media, and Communication Law, Financial Technologies Law, Commercial & Corporate Law, Competition Law, and Data Protection & Privacy Law. Dr. Ongun is the Founder and Managing Partner of the SRP-Legal Law Office, headquartered in Istanbul.

Besides, Dr. Ongun is also the visiting Ass. Professor of Bahcesehir University. Dr. Ongun is also the writer of the book on Personal Data Protection Law. She is the writer of the Fintech Sector Players’ Competition with Banks Section of the Book on Applied Competition Law and of the Data Protection Law Section included in the book published and named as Gift to Prof. Dr. Huseyin Hatemi. She also published and presented an academic paper on Blockchain and Data Protection Law at the 2nd National Blockchain Workshop in 2019.

Dr. Ongun is the Advisor to the Presidency of the Republic of Turkey Finance Office. She is the Chair of the Turkish Industry & Business Association (TUSIAD) Data Protection and Technology Law Group, the Board Member of the Blockchain Turkey Platform (BCTR), Council Member of the Turkish Union of Chambers & Commodity Exchange (TOBB) FinTech Industry, Member of the Advisory Board of the Insurance Association of Turkey (TSB), Founding Member and Ethics Committee Member of the Women in Technology Association (Wtech), Board Member of the International Women Forum (IWF) Turkey, Member of the Turkish Informatics Industry Association (TUBISAD), Turkey Informatics Foundation (TBV), International Association of Privacy Professionals (IAPP) and Endeavour Turkey’s Consultant Mentor and the Advisory Board Member of the FintechTime Magazine.

Before SRP-Legal, Dr. Ongun spent over 10 years working for Turkcell Group. She worked as the Chief Legal & Regulation Strategies Officer of Turkcell Superonline for 2 years and prior to this duty, as the Head of Group Regulation Strategies and Policies of Turkcell Group for 8 years, respectively. Until today, she has provided legal consultancy and regulation strategy consultancy on various issues, including her duty in Turkcell, and has become experienced in many different issues such as licensing, legislation, and compliance.

Under SRP-Legal, Dr. Ongun has been providing consultancy services to her clients, not only in legal matters but also in compliance and regulation strategies.

Dr. Ongun studied law in Ankara University Law Faculty after completing her education at TED College. She obtained her LL.M. (Master of Law) degree in Competition Law with her studies in both Istanbul University and London School of Economics, and her Ph.D. degree in Data Protection and Privacy Law from Istanbul University. Dr. Ongun also accomplished Koc University Executive MBA Program designed for Turkcell Group.