Geri dön

Çiğdem Ayözger

SRP Legal
Kurucu

Hakkında

ENGLISH:

Dr. Cigdem Ayozger has extensive experience in the Technology, Media and Communication (TMC), Financial Technology and E-Commerce Markets in Turkey and also in Corporate Law, Competition Law and Data Protection & Privacy Law.

Dr. Ayozger is the founder and the Managing Partner of the Law Office, SRP-Legal, in Istanbul Turkey. Before SRP-Legal, she spent over 10 years working for Turkcell Group. She worked as the Chief Legal & Regulation Strategies Officer of Turkcell Superonline for 2 years and prior to this duty, as the Head of Group Regulation Policies of Turkcell Group for 8 years. Up to today, including her duty in Turkcell, she provided legal and regulatory strategy consultancy in various matters arisen in Turkish telecommunication market and became experienced in different types of consulting such as preparation of all kinds of draft regulations, telecommunication industry licensing and regulatory compliance related to this industry.

Under SRP-Legal, Dr. Ayozger has been providing not only legal services in her experience areas of law but also counseling in compliance and regulation strategy, to the sector leaders, local and multinational companies.

Dr. Ayozger obtained her PhD degree in Law on Data Protection and Privacy from Istanbul University and her LL.M. (Master of Law) degree on Competition Law from London School of Economics. Besides, Dr. Ayozger is also a lecturer at Istanbul Technical University and FinTech Istanbul and writer of the Book on Personal Data Protection.

TÜRKÇE:

Çiğdem Ayözger, Türkiye Teknoloji, Medya ve Komünikasyon (TMK) Pazarında ve Finansal Teknoloji ve Elektronik Ticaret Pazarlarında oldukça geniş deneyime sahiptir. SRP-Legal’i kurmadan önce Turkcell Grup’ta 10 yılı aşkın süreyle sırasıyla, 8 yıl süreyle Turkcell Grup Regülasyon Politikaları Başkanı ve 2 yıl süreyle Turkcell Superonline Hukuk ve Regülasyon Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Turkcell’deki görevi de dahil olmak üzere bugüne kadar Türkiye telekomünikasyon pazarının pek çok farklı konusunda hukuki ve regülasyon stratejisi danışmanlığı vermesi sebebiyle; her türlü regülasyon taslağının hazırlanmasından, lisanslama ve yeni regülasyonların uyumunda danışmanlığa kadar pek çok konuda tecrübesi bulunmaktadır.

Dr. Ayözger, SRP-Legal çatısı altında müvekkillerine sadece hukuki konularda değil ayrıca uyum ve regülasyon stratejileri konularında da danışmanlık vermektedir.

Dr. Ayözger, London School of Economics ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptığı çalışmalar neticesinde Rekabet Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamış ve Veri Koruması ve Gizliliği Hukuk alanında Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi’nden almıştır.

Dr. Ayözger, İstanbul Teknik Üniversitesi ve FinTech İstanbul’da öğretim görevlisi ve Kişisel Verilerin Korunması başlıklı kitabın da yazarıdır.