Geri dön

OBA Makarna
CFO

Hakkında

TÜRKÇE

Cihan İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden 2003 yılında onur derecesi ile mezun oldu. Mezuniyetinden sonra aynı yıl PwC’de kariyerine başladı. Daha sonra özel sermaye fonu tarafından sahip olunan Standard Profil’de göreve başlayıp firmanın ikinci bir özel fona satış görevinde aktif ve önemli rol aldı. Satış süreci sonrasında Oxford Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı (MBA) tamamlayıp Toksöz Grup’ta şirket satın alma ve birleşmeleri üzerine görev yaptı. 2016 yılında tekrar Standard Profil’de Finans Direktörü olarak göreve başladı. Yedi ülkeden (Bulgaristan, Çin, Meksika, Fas, Güney Afrika, İspanya, ve Türkiye) sorumlu Grup Finans Direktörü olarak görevine devam etti. Daha sonra görevine ortakları arasında özel sermaye fonu bulunan OBA Makarna’da CFO olarak devam etti. Şu anda ise Flormar, Group Rocher firmasında CFO ve İcra Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.
Ekip yönetimi, stratejik planlama, modelleme, değerleme, denetim, finansal planlama ve analiz, kontrol, bütçe ve raporlama, muhasebe, şirket incelemeleri, şirket satın alma ve birleşmeleri konularında tecrübeli olan Cihan halka arz, refinansman, yeniden yapılanma, Almanya’da bono ihracı dahil pek çok önemli finansal ve operasyonel projede rol aldı.
Cihan aynı zamanda ACCA, CIA, CMA ve SMMM sertifikalarına sahiptir.

ENGLISH

Cihan graduated from Istanbul Technical University’s Management Engineering in 2003 with an honor degree. Just after his graduation, he started his career at PwC the same year. Later, he contributed to the secondary buyout of private-equity-owned Standard Profil, a tier-1 global automotive supply company. After having completed his MBA degree at the University of Oxford in 2014, he started at Toksoz Group (pharmaceutical, consumer goods, energy conglomerate) in M&A department. In 2016, he re-started to work at Standard Profil as Finance Director and was promoted to Group Director of Finance. He was responsible for the financial operations in seven countries (Bulgaria, China, Mexico, Morocco, South Africa, Spain, and Turkey). Later, Cihan served as the CFO of OBA Makarna, which is co-owned by private equity. He currently serves as the CFO and Executive Committee Member at Flormar, Group Rocher.
He is experienced in team management, strategic planning, modeling, valuation, auditing, financial planning & analysis, controlling, budgeting and reporting, accounting, due diligence, and M&A. He took responsibility for several significant financial and operational projects such as IPO, refinancing, restructuring, and bond offering in Germany etc.
Cihan also holds ACCA, CIA, CMA and local CPA (SMMM) certificates.