Geri dön

Hüseyin Oğuz

Start-up
Advisor

Hakkında

TÜRKÇE:
 
Hüseyin Oğuz, 2017 yılından beri teknoloji girişimleri ile çalışmaktadır. 2017-2020 yıllarında çalıştığı girişimlerde strateji, büyüme, yatırım süreçleri gibi alanları yönetti. 2020 yılı itibariyle startup kurucularına, Yatırım ve Strateji danışmanı olarak hizmet vermeye başladı. Hüseyin Oğuz toplamda 14 yatırım turu yönetti, ortağı olduğu PulpoAR’ın Glimpse Group’a (NASDAQ:VRAR) satış sürecine liderlik etti ve 2 yıldır Yönetim Kurulu Danışman’ı olarak yer aldığı Navlungo’nun ParkPalet’i satın alma sürecinde yer aldı. Hüseyin Oğuz şu anda aktif olarak 6 şirkette Board Advisor olarak yer almakla birlikte büyüme ve yatırım stratejilerine yön vermektedir. Hüseyin Oğuz, İTÜ İşletme Mühendisliği mezunudur. 
ENGLISH:
 
Huseyin Oguz has been working with technology startups since 2017. He managed strategies, growth, and investments in the startups he worked for in 2017-2020. As of 2020, he started to help startup founders as an Investment and Strategy consultant. Huseyin Oguzmanaged 14 investment rounds so far; led the sales process of PulpoAR, of which he was one of the shareholders, to Glimpse Group (NASDAQ: VRAR), and played an essential role in the acquisition of ParkPalet by Navlungo where he has been an Advisor to the Board for 2 years. Huseyin Oguz is actively involved in 6 companies as a Board Advisor and directs growth and investment strategies. He holds a BSc degree in Management Engineering from Istanbul Technical University.