Geri dön

Mehmet Fatih Türker

Doğuş Otomativ
Bayi ve Yeni İş Geliştirme Departmanı Müdürlüğü

Hakkında

TÜRKÇE:

Uzun süredir İstanbul’da yaşayan Mehmet Fatih Türker, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu.
İş hayatına, 2004 yılında Koç Grubu’nda Tat Konserve bünyesinde Yalın Yönetim Ofisi kuruluş görevi ile başlayan Türker, aynı dönemde İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisansı’nı tamamladı.
Daha sonra, 2008 yılında Doğuş Otomotiv’de İnsan Kaynakları alanında çalışmaya başlayan Türker, 2011 yılında Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları Müdürü olarak İnsan Kaynakları biriminin yeniden yapılanmasında rol aldı.
2014 yılında, Doğuş Otomotiv’in “Bağlı Ortaklık ve İştirakler” yönetimi ve koordinasyonu görevini üstlendi. Bu görevde, yeni iş geliştirme, şirket satınalma ve satışı, şirket yeniden yapılandırmaları ve inovasyon alanlarında çalışmalar yürütmekte olan Mehmet Fatih Türker, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA programında Takım Yönetimi ve İnovasyon dersleri vermekte ve İTÜ’de hem mühendislik öğrencilerine hem de İTÜ çekirdek bünyesindeki girişimlere mentorluk çalışmalarına devam etmektedir.

 

ENGLISH:
Mehmet Fatih Türker – who is living in İstanbul for a while – is graduated from İstanbul Technical University Management Engineering.
Türker launched his business life with the task of founding Lean Office Management in Tat Konserve in Koç Group in 2004 and in the same period completed his master’s degree in ITU Management Engineering.
Later, Türker started to work in Human Resources Department in Doğuş Otomotiv in 2008. In 2011, he was involved in the restructuring of Human Resources Department as Doğuş Otomotiv Human Resources Manager.
In 2014, he undertook the management and coordination of “Affiliates and Subsidiaries” of Doğuş Otomotiv.
In this role, Turker is engaged in new business development, company purchasing and sales, company restructuring and innovation. At the same time, he also teaches Team Management and Innovation in the MBA program at Bahçeşehir University. And also at Istanbul Technical University he participates in mentoring activities for both engineering students and entrepreneurs within the ITU Çekirdek.