Geri dön

Endeavor Blog: Amerika’dan İlham Verici Araştırmalar ve Modeller

22 Jan 2016 BLOG CASECAMPUS

Bu yıl Endeavor Türkiye olarak Boğaziçi Üniversitesi girişimcilik hocası Oğuzhan Aygören’le birlikte CaseCampus Programı’nı ikinci defa Amerika’da, Amerika ve dünyanın farklı yerlerinden gelen girişimciler, girişimcilik okulları ve eğitmenleri ile paylaştık. Her sene Kuzey Amerika’nın farklı bir şehrinde düzenlenen United States Association for Small Business and Entrepreneurship (USASBE) Konferansı bu yıl ABD’nin Meksika ile kapı komşusu şehri San Diego’da gerçekleşti.

USASBE dünyanın en büyük bağımsız, akademisyen ve profesyonellere açık girişimcilik organizasyonu olarak birbirinden ilham verici onlarca girişimcilik araştırmasının, uygulama aracının ve modelinin tanıtılmasına ev sahipliği yaptı. Onlarca üniversiteden akademisyen, STK temsilcisi ve profesyoneller kendi modellerini ve araştırma sonuçlarını farklı panel, atölye ve yuvarlak masa toplantılarında sundular. Biz de Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Altop ve CaseCampus Danışma Kurulu üyesi Oğuzhan’la birlikte “Vaka Metodolojisi ve Girişimcilik Eğitiminde Online ve Offline Eğitim Yaklaşımı” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledik. Yuvarlak masada tanıtıp, tartışmaya açtığımız, Endeavor Türkiye’nin bu yıl Akbank ana sponsorluğunda gerçekleştireceği CaseCampus Programı’na katılımcılardan çok olumlu geri bildirimler ve yepyeni fikirler aldık.

Konferans’ın en ilham verici yanı pek çok araştırmacının kendi araştırması sonucu ticarileştirdiği yepyeni girişimcilik oyun, model ve yaklaşımlarını ortaya sermeleri ve bunları en yüksek tutkuyla herkese ulaştırma ve yaygınlaştırma çabalarıydı. Girişimcilik kişilik envanterinden simülasyonlu şirket kurup büyütme oyununa kadar pek çok yeni araç ve oyun da sunulanlar arasındaydı.

Ülkemizdeki en yeni disiplinlerden olan girişimcilik, araştırmacıların halen en bakir alanlarından biri. Önce ülkemize daha sonra dünyaya kendi araştırmalarımızı ve modellerimizi sunabilme yolunda bireysel ve kurumsal çabaların artırılması sanırım bu Konferans’ın “öğreti”lerinden en önemlisi. Yeni başlattığımız CaseCampus Girişimcilik Eğitmenleri Network’ü GEN ile yeni seminer ve araştırma projeleri üretmek hayallerimizin başucunda.   

Endeavor Türkiye

Eğitim Programları Müdürü

Utku Tuncay