Geri dön

Sosyal İnovasyon Platformu “imece”‘nin finali gerçekleşti.

17 Jun 2017 ETKİNLİK

ATÖLYE ve Zorlu Holding’in kurucu ortaklığında ve S360’ın stratejik partnerliğinde hayata geçirilen sosyal inovasyon platformu ‘imece’,17 Haziran’da finali gerçekleştirdi. Endeavor Genel Sekreteri Didem Altop, seçici jüride yer aldı. Platform, her geçen gün daha da karmaşık ve çok boyutlu hâle gelen toplumsal meselelere, farklı yetkinliklerden birey ve kurumların bir araya gelerek yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmesinin önünü açmayı amaçlıyor.

Platform, ilk mesele sürecini, “eğitim” alanındaki toplumsal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulmak amacıyla 25 Şubat 2017 tarihinde, 100’ü aşkın katılımcının yer aldığı “Anla ve Keşfet” etkinliği ile başlatmıştı. Eğitim alanındaki sorunlara çözüm bulmak isteyen takımlara yapılan çağrı sonucunda, 200’ü aşkın başvuru alındı ve bu başvurular sonucunda 15 takım seçildi. Ön kuluçka dönemine girme şansı kazanan 15 takım, 25 Mart 2017 tarihinden itibaren yoğun bir eğitim ve mentorluk desteği aldı. Nisan ve Mayıs ayları boyunca İnsan Odaklı Tasarım, prototipleme, hikâye anlatıcılığı ve “pitching” eğitimleri alarak proje ve iş modellerini geliştirme imkânı yakaladılar.

Yoğun, verimli ve bir o kadar da keyifli geçen ön kuluçka dönemi, 17 Haziran tarihinde sona ererken jüri; dört takımı seçti. Seçilen takımlar projelerini hayata geçirebilmek için 30 biner euro hibenin yanı sıra yoğun bir eğitim ve mentorluk desteğinin olduğu kuluçka dönemine geçecek. Seçilen dört takım, bu dönem boyunca, projelerinin ihtiyaçları doğrultusunda strateji, tasarım, iletişim ve teknoloji odağında farklı destekler de alacaklar.

Yeni mesele süreci kadınlara yönelik olacak Zorlu Holding’in belirlediği ikinci mesele süreci Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedef arasında yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kategorisine çerçevesinde kadınlara yönelik alanları içerecek. Yapılan araştırmalar çerçevesinde kadınların iş gücüne katılımı ve girişimcilik ile yeni mesleki beceriler edinimi ile okul çağındaki kızların eğitime erişimi ile ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi konularına odaklanılacak. Kasım ayında yapılacak çağrı ile meselenin kapsamı ve program açıklanacak. Bu alanlara yönelik girişimleri olan ve girişimlerini hayata geçirmeyi hedefleyen takımları başvuruları değerlendirilecek ve yeterli görülenler ön kuluçka dönemine girmeye hak kazanacaklar.

Türkiye’nin sosyal inovasyon platformu Küresel örnekler incelenerek, yerel ve uluslararası akademik kurumlar, sivil toplum örgütleri, yatırımcılar, özel sektör ve kamu çalışanları, danışmanlar ve öğrenciler ile aylar süren saha araştırmalarından elde edilen veriler ışığında hayata geçen imece, belirli bir takvim çerçevesinde, sosyal konular özelinde meseleler belirleyerek, bu meselelere, sosyal girişimleri ile çözüm üretebilecek takımlara, eğitim, mentorluk, ağ ve hibe olmak üzere çeşitli kaynaklar sağlıyor. Sosyal meselelerin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan, 21. yüzyılın iş modeli olarak görülen sosyal girişimcilik, aralarında Stanford, Harvard, Yale, Oxford gibi üniversitelerin de bulunduğu dünyada 50’yi aşkın üniversitede ders olarak işleniyor. Türkiye’de de toplumsal meselelere, kendi gelir modelini üreten yeni bir bakış açısı getirerek sosyal girişim hikayelerinin ortaya çıkarılmasını hedefleyen imece, sosyal dönüşüm yaratmak isteyen birey ve kurumlar ile sosyal etki odaklı girişim yaratmak isteyen tüm girişimcilere, Türkiye’nin her yerinden, her meslekten, her yaştan herkese açık.

Alanında uzman isimler imece’nin arkasında Platformun yönetim ve danışma kurullarında da sosyal inovasyon alanında uzman birçok değerli isim bulunuyor. Yönetim Kurulu’nda Luisa Covaria (OpenIDEO) ve Marcello Palazzi (B Corp) gibi bu konuda dünyada başarılı örnekleri yöneten kişilerin bulunduğu imece’nin Danışma Kurulu’nda ise Mehru Aygül (Girişimcilik Vakfı), Erhan Erkut (MEF Üniversitesi) gibi Türkiye’den, alanında uzman çok sayıda isim de bulunuyor. “Eğitim” mesele sürecinde takımları seçen jüri ise Emre Temiz (PAAMCA Miren), Ayla Göksel (AÇEV), Batuhan Aydagül (ERG), Kerem Alper (ATÖLYE), Kerem Okumuş (S360), Emre Zorlu (Zorlu Holding), Nick Mcgirl (Ashoka), Didem Altop (Endeavor) ve Emin Çapa (Kanal D)’dan oluşuyor.